Mäklarinformation

Här hittar du som är mäklare eller som funderar på att köpa lägenhet i föreningen svar på vanliga frågor. Vi rekommenderar också att ta del av vår senaste årsredovisning. En hel del matnyttig information finns i årsberättelsen.


Allmänt om föreningen

Brf Ekstaven är en äkta förening och äger marken till fastigheten. Fastighetsbeteckning: Ekstaven 17. Organisationsnummer: 769608-9171. Huset är byggt 1965 och omfattar 59 lägenheter, varav 56 med bostadsrätt och tre med hyresrätt. Föreningen har även två lokaler i bottenplan, omfattande ca 575 kvm, som f n hyrs ut till en förskola och en kiosk. För mer information, se årsredovisningen.

Nedan ingår i månadsavgiften 

Värme, vatten, kabel-TV, trappstädning och gårdsunderhåll. Dessutom naturligtvis fastighetens underhåll och andra ansvarsområden som hör till föreningens arbete. Se också föreningens stadgar.

Genomförda renoveringar  

Åtgärd År
Takbyte2021
Byte av en tvättmaskin2021
Byte av två tvättmaskiner och en torktumlare2020
OVK-besiktning, justering av ventilation2016
Fönsterrenovering, samtliga lägenheter2015
Stambyte, renovering av samtliga badrum och WC2014
Byte av två torktumlare2013-14
Renovering av skärmtak2013
Installation av fasad- och gårdsbelysning2013
Lagning av balkonger2013
Omfogning av fasad2013
Spolning av brunnar för tak- och markavvattning2013
Lekplats anlagd2012
Stamspolning2011
Byte av hissar2011

Avskrivningar 

Linjära avskrivningar görs.

Internet

Föreningen har ett gruppavtal med Ownit på 100/100 Mbit/s bredband genom fiber. En obligatorisk avgift på 119 kr/månad faktureras utöver månadsavgiften. Varje bostadsrättsinnehavare kan teckna ett tilläggsavtal med Ownit för att mot en extra kostnad få snabbare internet. Kontakta Ownit för mer info www.ownit.se

TV

Kabel-TV från Tele2, basutbud ingår i månadsavgiften. Varje bostadsrättshavare kan mot extra kostnad teckna ett tilläggsavtal med Tele2 för att få fler kanaler.

Överlåtelse- och pantsättningsavgift

Överlåtelseavgiften är 2,5% av gällande prisbasbelopp.
Pantsättningsavgift är 1% av gällande prisbasbelopp.

Parkeringsplatser

Det finns 18 platser utan elektricitet eller tak. Se vidare under fliken parkeringsplatser. 

På framsidan av huset finns betalparkering för besökande, boende i Solna kommun kan lösa parkeringsbiljett, se mer info på Solnas hemsida.

Övriga utrymmen till medlemmarnas förfogande

Innergård: gård med grillplats inkl. bord och stolar. 

Lekplats: kan användas utanför dagisets öppettider. 

Tvättstuga: är belägen på källarplan. 

Cykelställ: finns under tak på innergården.

Cykel- och barnvagnsrum: finns i trapphus B, källarplan. Tillgång fås genom utkvittering av extranyckel, kontakta styrelsen för mer information.

Hobbyrum: finns i trapphus A, källarplan. Där kan man till exempel måla möbler, borra m.m. Tillgång fås genom utkvittering av extranyckel, kontakta styrelsen för mer information. 

Sopsortering

Hushållsavfall: föreningens egna soptunnor på gården. OBS! Papp, metall, plast, glas etc. ska INTE läggas här utan i kommunens källsortering på fastighetens framsida, se nedan.

Källsortering: Kommunen har källsorteringskärl på allmänna parkeringen på framsidan av huset.

Grovavfall: Den som bor i Solna kan lämna sitt grovavfall utan kostnad på närmaste återvinningscentral. Mindre mängder av grovavfall kan lämnas till den mobila miljöstationen och den mobila återvinningscentralen. För ytterligare information, se Solna stads hemsida.

Förråd som hör till lägenheten 

Till varje lägenhet finns det 2-3 kvm stora förrådsutrymmen, de är belägna i källaren.

Inglasning av balkong

Flera balkonger glasades in under 2021. Brf Ekstaven har ingått ett avtal med Lumon AB som möjliggör inglasning av balkonger. Gäller dock inte franska balkonger. Kontakta styrelsen för ytterligare information.

Avgiften

Det finns f n inga beslut om att höja avgiften.

Delat ägande

Delat ägande är ok, men man ska bo i lägenheten.

Ekonomisk förvaltare

Sveriges BostadsrättsCentrum (SBC).

Fastighetsskötare

Spetsudden.

Energideklaration

Klass C.

Medlemsansökningar och handlingar rörande köp/försäljning och pantbrev skickas till:

8188 Brf Ekstaven
c/o SBC
Box 226
851 04 SUNDSVALL

Pantbrev skickas till:

Brf Ekstaven
Skytteholmsvägen 5b
171 44 SOLNA

Juridisk person

Se föreningens stadgar.

Hemsidan uppdaterades 2022-03-02.