Dokument

Nedan finner du följande dokument:

 • Föreningens stadgar och ordningsregler
 • Årsredovisningar fr.o.m. 2007
 • Ritningar över fastigheten
 • Information kring fönsterrengöring
 • Följande blanketter:
  • Ansökan om andrahandsuthyrning –  Ansök till styrelsen i god tid, minst 2 månader innan uthyrningen skall börja gälla.
  • Ansökan om ombyggnad i lägenheten – Skriftlig anmälan skall alltid
   göras till styrelsen minst 2 veckor före planerad renoveringsstart.  
  • Avtal vid golvbrunnsbyte – Detta avtal sätts upp mellan föreningen,
   medlemmen och ansvarig hantverkare och reglerar ansvarsförhållanden,
   inför ett byte av golvbrunn.
  • Fullmakt vid stämma – Denna blankett kan användas för att ge fullmakt åt
   annan medlem att rösta för din räkning vid föreningsstämma.
  • Hyresavtal Andrahandsuthyrning- Ett standardavtal som kan användas vid andrahandsuthyrning.
  • Reglering av vattenskada – detta avtal sätts upp mellan föreningen och medlem som råkat ut för vattenskada för att tydliggöra ansvarsförhållande.
  • Utläggsblankett – Denna blankett fylls i och lämnas in om du haft utlägg som föreningen ska betala.
   Bifoga alla kvitton som styrker utlägget och lämna i föreningens brevlåda.
01 STADGAR OCH ORDNINGSREGLER
Stadgar 2018.pdf
Ordningsregler och information 2022 – Brf Ekstaven
CYKELRUMMET 2018.docx
02 ÅRSREDOVISNINGAR
Ekstaven Årsredovisning 2007-2008.PDF
Ekstaven Årsredovisning 2008-2009.PDF
Ekstaven Årsredovisning 2009-2010.PDF
Ekstaven Årsredovisning 2010.pdf
Ekstaven Årsredovisning 2011.pdf
Ekstaven Årsredovisning 2012.pdf
Ekstaven Årsredovisning 2013.pdf
Ekstaven Årsredovisning 2014.pdf
Ekstaven Årsredovisning 2015.pdf
Ekstaven Årsredovisning 2016.pdf
Ekstaven Årsredovisning 2017.pdf
Ekstaven Årsredovisning 2018.pdf
Ekstaven Årsredovisning 2019.pdf
Ekstaven Årsredovisning 2020.pdf
03 BLANKETTER
Ansökan om andrahandsuthyrning.pdf
Ansökan om ombyggnad i lgh.pdf
Avtal vid golvbrunnsbyte.pdf
Fullmakt till stämma.pdf
Hyresavtal andrahandsuthyrning.pdf
NAMNBYTESMALL.docx
Reglering av vattenskada.pdf
Utläggsblankett (SBC) Ekstaven.pdf
04 RITNINGAR
12-VVS-57-1.pdf
12-VVS-57-2.pdf
147-VVS10a.pdf
147-VVS-11a.pdf
147-VVS-12a.pdf
147-VVS-13a.pdf
147-VVS-15.pdf
147-VVS-17a.pdf
147-VVS-17.pdf
147-VVS-1a.pdf
147-VVS-2.pdf
147-VVS-3.pdf
147-VVS-4d.pdf
147-VVS-51c.pdf
147-VVS-52b.pdf
47-VVS-53c.pdf
147-VVS-54.pdf
147-VVS-55.pdf
147-VVS-56.pdf
147-VVS-8B.pdf
147-VVS-9c.pdf
§5 A4.pdf
A10.pdf
A2.pdf
A41a.pdf
A4.pdf
A5.pdf
A7.pdf
Ekstaven (inkl flygbild) Layout1 (1).pdf
Ekstaven (inkl flygbild) Layout2 (1).pdf
Enkel skiss av lgh.pdf
Fasad gavel.pdf
Flygbild Ekstaven.pdf
Flygfoto.jpg
Förvaltningsritning plan 6.pdf
K101.pdf
K31.pdf
K32.pdf
Läkarmottagning plan 6.pdf
läkmottagning till 2 rok.pdf
Ritningsförteckning VVS.pdf
INFO FÖNSTERRENGÖRING
Info fönsterrengöring.pdf