Felanmälan

Teknisk förvaltare: Spetsudden
Telefon: 08 – 22 04 44  Vardagar 8-16
Journummer Spetsudden, akuta ärenden: 08 – 18 70 00
E-post: felanmalan@spetsudden.se
Hemsida: www.spetsudden.se

OBS! Föreningen står endast för yttre underhåll.  Andra åtgärder av Spetsudden bekostas av dig som medlem. 
Om du är osäker på vad som gäller – rådgör med styrelsen innan du kontaktar Spetsudden.

Anmälan av hissfel

Anmäls direkt till Hiss- & Elteknik AB.
Telefon: 08 – 779 53 53