Ekonomisk förvaltning

Brf Ekstavens ekonomiska förvaltare är SBC Sveriges BostadsrättsCentrum
SBC ansvarar bl a för fakturering, bokföring och ekonomisk redovisning. Kontakta dem direkt om du har frågor vad gäller avgifter, hyra, fakturor eller utdrag ur lägenhetsförteckningen.

Kundtjänst
Mail: kundtjanst@sbc.se
Telefon: 0771-722 722, vardagar kl. 07-21.

Föreningens faktureringsadress hos SBC:
8188 BRF Ekstaven
c/o SBC
Box 5
851 04 Sundsvall

Medlemsansökningar, pantbrev och andra försäljningsdokument skickas till vår ekonomiska förvaltare:
8188 Brf Ekstaven
c/o SBC
Box 226
851 04 Sundsvall