Mäklarinformation

Här hittar du som är mäklare eller som funderar på att köpa lägenhet i föreningen svar på vanliga frågor. 
Vi rekommenderar också att kika i vår senaste årsredovisning. En hel del matnyttig information finns i årsberättelsen.


Vad ingår i månadsavgiften? 

Värme, vatten, trappstädning och gårdsunderhåll. Dessutom naturligtvis fastighetens underhåll och andra ansvarsområden som hör till föreningens arbete. Se också föreningens stadgar.

Aktuella större projekt/renoveringar framöver? 

Renovering av tak enligt åtgärdsplan samt inglasning av balkong (för mer info, se rubriken Inglasning av balkong).

Genomförda renoveringar?  

Åtgärd År
Grillplats anlagd ?
Stamspolning 2011
Byte av hissar 2011
Lekplats anlagd 2012
Spolning av brunnar för tak- och markavvattning 2013
Omfogning av fasad 2013
Lagning av balkonger 2013
Installation av fasad- och gårds-belysning 2013
Renovering av skärmtak 2013
Byte av våra två torktumlare 2013/14
Stambyte / Renovering av samtliga badrum och WC 2014
Fönsterrenovering samtliga lägenheter 2015
OVK-besiktning, justering av ventilation 2016
Byte av två av fyra tvättmaskiner samt en torktumlare 2020

Linjär eller progressiv avskrivning? 

Linjär.

Internet?

Föreningen har ett gruppavtal med Ownit på 100/100 bredband genom fiber. En obligatorisk avgift på 119kr/månaden faktureras utöver månadsavgiften. Varje bostadsrättsinnehavare kan teckna ett tilläggsavtal med Ownit för att mot en extra kostnad få snabbare internet. Kontakta Ownit för mer info www.ownit.se

TV?

Kabel TV från Comhem, basutbud ingår i månadsavgiften. Varje Bostadsrättsinnehavare kan teckna ett tilläggsavtal med Comhem mot extra kostnad för att få fler kanaler. Kontakta Comhem för med info www.comhem.se.

Överlåtelseavgift, pantsättningsavgift?

Överlåtelseavgiften är 2,5% av gällande prisbasbelopp.
Pantsättningsavgift är 1% av gällande prisbasbelopp.

Garage och p-platser?

18 platser utan elektricitet eller tak. Se under fliken Parkeringsplatser. 

På framsidan av huset finns betalparkering för besökande, boende i Solna kommun kan lösa boende parkerings biljett, se mer info på Solnas hemsida.

Övriga utrymmen till medlemmarnas förfogande?

Gård med grillplats inkl bord och stolar. 

Lekplats utanför dagisets öppettider. 

Tvättstuga på källarplan. 

Cykelställ under tak på gården.

Cykel och Barnvagnsrum: på källarplan i trapphus B finns ett förråd för barnvagnar och cyklar.

Hobbyrum: ett utrymme i källaren där man kan tex. måla möbler, borra m.m. Tillgång fås genom utkvittering av extra nyckel, kontakta styrelsen för mer info. 

Sopsortering

Hushållsavfall: föreningens enga soptunnor på gården. 

Källsortering: Kommunen har källsorteringskärl på allmänna parkeringen på framsidan av huset.

Grovavfall: På torsdag kan grovavfall under vissa tider lämnas vid Solna C övrig tid till någon av närliggande återvinningsstationer, för närmare info se här.

Förråd tillhörande lägenheten finns på vinden/källaren? 

2-3 kvm stora förrådsutrymmen i källaren.

Antal lgh i föreningen?

59 varav 3 hyresrätter.

Inglasning av balkong

På efterfrågan från medlemmar i föreningen har BRF Ekstaven ingått ett avtal med Lumon AB som möjliggör inglasning av balkong. BRF Ekstaven tar emot 500 sek i avgift för varje inglasningsansökan mot att föreningen betalar för bygglovet, som gäller i fem år efter att den godkänts. Observera att detta ej gäller franska balkonger.

Finns det några hyresrätter kvar? 

Se ovan.

Beslut på att höja avgiften?

För 2021 kommer avgiftern att höjas 5% från och med april, vilket avser avgiften för maj månad.

Är föreningen en s.k. äkta bostadsrättsförening?

Ja

Finns lokalhyresgäster?

Ja, två lokaler som upptar hela bottenvåningen (ca 575 kvm). I dagsläget en förskola och en liten kiosk. För mer information, se vår årsredovisning.

Delat ägande ok?

Ja, det finns flera sådana exempel.

Fastighetsskötare och ekonomisk förvaltare?

Spetsudden respektive SBC.

Är energideklaration utförd?

Ja, byggnaden är C-klassad (På skalan A-G där A innebär lägst energianvändning)

Vart skickas medlemsansökningar, handlingar rörande köp/försäljning och pantbrev?

Medlemsansökningar och handlingar rörande köp/försäljning:

8188 Brf Ekstaven
c/o SBC
Box 226
851 04 Sundsvall

Pantbrev skickas till:

Brf Ekstaven
Skytteholmsvägen 5b
171 44 Solna

Accepteras juridisk person som medlem i föreningen?

Det saknas praxis i dagsläget. Följande är dock vad som gäller enligt våra stadgar:

Juridisk person som förvärvat bostadsrätt till en bostadslägenhet får vägras inträde i föreningen även om nedan angivna förutsättningar för medlemskap är uppfyllda [se förutsättningar för medlemskap i våra aktuella stadgar]. En juridisk som är medlem i föreningen får inte utan samtycke av styrelsen genom överlåtelse förvärva ytterligare bostadsrätt till en bostadslägenhet. Kommun och landsting får ej vägras medlemskap.

Fastighetsbeteckning:

Kv Ekstaven 17

Org.nr.:

769608-9171