Felanmälan

Teknisk förvaltare: Driftia

Telefon: 08 - 744 44 33 
Vardagar 8-16

Journummer Driftia, akuta ärenden: 08 - 744 09 50


OBS! Föreningen står endast för yttre underhåll. 
Andra åtgärder av Driftia bekostas av dig som medlem. 
Om du är osäker på vad som gäller – rådgör med styrelsen innan du kontaktar Driftia.

Anmälan av hissfel

Anmäls direkt till Hiss- & Elteknik AB
Telefon: 08 - 779 53 53