Ekonomisk förvaltning

Vår ekonomiske förvaltare är SBC
De ansvarar för bl.a. fakturering, bokföring och ekonomisk redovisning. Kontakta SBC direkt om du har frågor vad gäller avgifter, hyra, fakturor eller utdrag ur lägenhetsförteckningen.

Kundtjänst
Mail: kundtjanst@sbc.se
Telefon: 0771-722 722, vardagar kl. 07-21 (07-19 sommarveckorna 26-33).

Föreningens faktureringsadress hos SBC:
8188 BRF Ekstaven
c/o SBC
Box 5
851 04 Sundsvall

Pantbrev skickas till:

BRF Ekstaven
Skytteholmsvägen 5B
171 44 Solna

Medlemsansökningar och andra försäljningsdokument skickas till vår ekonomiska förvaltare:
8188 Brf Ekstaven
c/o SBC
Box 226
851 04 Sundsvall